Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt jest dofinansowany w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 608 703,14 zł. Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 1 014 505,24 zł. Dofinansowanie jest w ramach poddziałania 1.2.1 - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tytuł projektu: "Technologia inteligentnego strumienia wiedzy językowej do nauki i doskonalenia języków obcych."

Teksty do słuchania. Native speaker

Teksty po angielsku służą do czytania z jednoczesnym odsłuchiwaniem nagrania w wykonaniu native speakerów. Zabieg ten bazuje na wynikach badań, które dowodzą, iż najlepsze efekty przyswajania słownictwa osiąga się przy jednoczesnym czytaniu i słuchaniu tekstów.

Zainstaluj aplikację